Frangeš Hegedušić Branka

— slikarica, umjetnica, profesorica
(1906., Zagreb — 1985., Zagreb)

Diplomirala je slikarstvo 1928. na Kraljevskoj umjetničkoj akademiji u Zagrebu.Usavršava se u čipkarstvu u Pragu, u Beču u Manufakturi za goblen te radi u Ateljeu za unutrašnje uređenje Jansen. U Zagreb se vraća 1930. i nastavlja svoj umjetnički rad. Prva je i jedina žena članica grupe Zemlja s kojom izlaže od 1934. do 1935. Treba istaknuti njezin pedagoški doprinos obrazovanju unutar primijenjenih umjetnosti. Osnivačica je i sukreatorica nastavnog programa APU te njezina prva i jedina ravnateljica. Na APU utemeljuje prvi visokoškolski studij tekstila i kostimografije. Sudjeluje u osnivanju ULUPUH-a 1950. u Zagrebu. Godine 1930. objavljuje brošuru Prilog upoznavanju i unapređenju hrvatskoga kućnog obrta iz koje je vidljivo izvrsno poznavanje čipkarstva kojem je uz teorijski dala i praktičan prilog izradom nacrta za čipke.

Izlaganja

1925. – Exposition internationale des Arts décoratifs
1927. – izložba Djela, Zagreb
1934. – Izložba umjetničko-obrtnih radova Branke Frangeš Hegedušić, samostalna izložba, Zagreb
1934. – V. izložba Zemlje, Umjetnički paviljon, Zagreb
1935. – VI. izložba Zemlje, Beograd
1936. – Grupa savremenih hrvatskih grafičara, Banja Luka
1947. – II. izložba ULUH-a, Zagreb
1949. – V. izložba ULUH-a, Zagreb
1951. – Umjetnost XIX. i XX. stoljeća, Zagreb
1955. – I. zagrebački triennale, Zagreb
1957. – Izložba primijenjene grafike
1968. – Branka Hegedušić, samostalna izložba, Rijeka
1969. – 1929-50, Nadrealizam, Socijalna umetnost, Beograd
1970. – Secondo bienalle internazionale della grafica Firenza, la grafica tra le due guerre 1918-1939, Firenca
1971. – 6. zagrebački salon – retrospektiva „Zemlje“, Zagreb
1991. – Hrvatski politički plakat (1940-50), Hrvatski povijesni muzej, Zagreb

zatvori

English

Frangeš Hegedušić Branka — painter, artist and university professor
(1906, Zagreb — 1985, Zagreb)

She received a degree in painting in 1928 at the Royal Academy of Arts in Zagreb. She trains to be a lace-maker in Prague and perfects her skills at the Gobelin Tapestry Manufacture in Vienna, working at the Jansen Interior Design Studio. In 1930 she returns to Zagreb, where she continues her artistic work. Frangeš Hegedušić was the first and only female member of the Zemlja group (artistic collective), who help set up her exhibition from 1934 to 1935. She was the founder and co-creator of the education program of the Academy of Applied Arts (APU) in Zagreb and her first and only Head. At APU, she establishes the first academic study program for textiles and costume design. She takes part in the establishment of the Croatian Association of Artists of the Applied Arts (ULUPUH) in 1950 in Zagreb. In 1930, she publishes a brochure titled Prilog upoznavanju i unapređenju hrvatskoga kućnog obrta (“A Contribution to the Familiarization with and Promotion of Croatian Household Crafts”), which shows her exquisite knowledge of lace-making. Through this publication, Frangeš Mihanović advanced the craft of lace-making not only theoretically but also in practice, by providing readers with a self-made blue-print for lace production.

Exhibitions


1925 – Exposition international des Arts décoratifs (“International Exhibition of Modern Decorative and Industrial Arts”), Paris
1927 – exhibition Djela (“Works”), Zagreb
1934 – Izložba umjetničko-obrtnih radova Branke Frangeš Hegedušić (“Exhibition of Branka Frangeš Hegedušić’s Artwork and Craftwork”), solo exhibition, Zagreb
1934 – 5th exhibition of the Zemlja (“Earth”) group, Art Pavilion, Zagreb
1935 – 6th exhibition of the Zemlja (“Earth”) group, Belgrade
1936 – Grupa savremenih hrvatskih grafičara (“Group of Contemporary Croatian Graphic Artists”), Banja Luka
1947 – 2nd ULUPUH exhibition, Zagreb
1949 – 5th ULUPUH exhibition, Zagreb
1951 – Umjetnost XIX. i XX. stoljeća (“19th and 20th Century Art”), Zagreb
1955 – 1st Zagreb Triennial, Zagreb
1957 – Izložba primijenjene grafike (“Exhibition of Applied Graphics”)
1968 – Branka Hegedušić, solo exhibition, Rijeka
1969 – 1929. do 1950., Nadrealizam, Socijalna umetnost (“1929 – 1950: Surrealism, Social Art”), Belgrade
1970 - Secondo bienalle internazionale della grafica Firenza, la grafica tra le due guerre 1918 – 1939, Florence
1971 – 6th Zagreb Salon – A Zemlja (“Earth”) Group Retrospective , Zagreb
1991 – Hrvatski politički plakat (1940. – 50.) (“Croatian Political Posters (1940 – 1950)”), Croatian History Museum, Zagreb

zatvori

Fusnote

Skupina likovnih umjetnika koji se bave oblikovanjem uporabnih predmeta odvaja se od umjetnika koji se bave tzv. „čistom umjetnošću“. ULUPUH je nevladina, neprofitna strukovna organizacija osnovana 1886. godine kao Društvo za umjetnost i obrt, da bi se 1950. godine registrirala kao samostalno udruženje pod nazivom Udruženje likovnih umjetnika primijenjene umjetnosti "Andrija Buvina". Godine 1966. udruga mijenja ime u Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti Hrvatske - ULUPUH. Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti jedina je strukovna udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti u Hrvatskoj. Kao takva, predstavlja krovnu organizaciju na državnoj razini za sve grane likovnih umjetnosti koje imaju određenu primjenu (uporabnu vrijednost): kazalište i film (scenografija, kostimografija, oblikovanje svjetla), arhitektura, hortikultura, fotografija, karikatura, ilustracija, strip, animirani film i primijenjeno slikarstvo, industrijski dizajn, oblikovanje odijevanja, tekstilno stvaralaštvo, grafički dizajn i vizualne komunikacije, primijenjeno kiparstvo, oblikovanje plemenitih kovina, keramike, porculana i stakla, restauracija i sl. Od 1998. godine udruga je registrirana kao Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti - ULUPUH.

Reference

Baričević, Marina, Branka Frangeš Hegedušić, Zagreb: ULUPUH, 2007

portret autorice; iz knjige Marina Baričević: Branka Frangeš Hegedušić; Branka Hegedušić u knjizi je predstavljena u svim segmentima svog razgranatog djelovanja: od umjetničkog stvaranja u mediju crteža, tekstila, ilustracije, fresko-slikarstva, do svog pedagoškog i društvenog angažmana.

ilustracija; autorica je prva i jedina žena članica grupe Zemlja. Od 1934. do 1935. izlagala je s grupom crteže pod pseudonimom Branka Kristijanović. Gostovala je na izložbama grupe, a status punopravne članice stekla je uoči organiziranja VII. izložbe Zemlje, ali zbog zabrane djelovanja grupe izložba nije održana.

Marina Baričević, Branka Frangeš Hegedušić, (Zagreb: ULUPUH 2007.)

rad u atelieru

Marina Baričević, Branka Frangeš Hegedušić, (Zagreb: ULUPUH 2007.)

životopis autorice iz prijavnog lista za ULUH

Kabinet za arhitekturu i urbanizam - Arhiv za likovne umjetnosti (HAZU); Arhiv Hrvatske udruge likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti (ULUPUH)

Predložak za dekorativnu tkaninu, 1954., crtež smeđom temperom. Rad nastao pod utjecajem i mentorstvom profesorice Branke Frangeš Hegedušić; Studentica: Vlasta Hegedušić, Akademija primijenjenih umjetnosti, Zagreb

 

objava restrospektine izložbe na kojoj autorica izlaže assemblage, radove na opremi knjige i tekstila, Press-Service, Zagreb, 1968. 

Izvor: Arhiv za likovne umjetnosti, Kabinet za arhitekturu i urbanizam

Frangeš Hegedušić Branka

— slikarica, umjetnica, profesorica
(1906., Zagreb — 1985., Zagreb)

Diplomirala je slikarstvo 1928. na Kraljevskoj umjetničkoj akademiji u Zagrebu.Usavršava se u čipkarstvu u Pragu, u Beču u Manufakturi za goblen te radi u Ateljeu za unutrašnje uređenje Jansen. U Zagreb se vraća 1930. i nastavlja svoj umjetnički rad. Prva je i jedina žena članica grupe Zemlja s kojom izlaže od 1934. do 1935. Treba istaknuti njezin pedagoški doprinos obrazovanju unutar primijenjenih umjetnosti. Osnivačica je i sukreatorica nastavnog programa APU te njezina prva i jedina ravnateljica. Na APU utemeljuje prvi visokoškolski studij tekstila i kostimografije. Sudjeluje u osnivanju ULUPUH-a 1950. u Zagrebu. Godine 1930. objavljuje brošuru Prilog upoznavanju i unapređenju hrvatskoga kućnog obrta iz koje je vidljivo izvrsno poznavanje čipkarstva kojem je uz teorijski dala i praktičan prilog izradom nacrta za čipke.

portret autorice; iz knjige Marina Baričević: Branka Frangeš Hegedušić; Branka Hegedušić u knjizi je predstavljena u svim segmentima svog razgranatog djelovanja: od umjetničkog stvaranja u mediju crteža, tekstila, ilustracije, fresko-slikarstva, do svog pedagoškog i društvenog angažmana.

ilustracija; autorica je prva i jedina žena članica grupe Zemlja. Od 1934. do 1935. izlagala je s grupom crteže pod pseudonimom Branka Kristijanović. Gostovala je na izložbama grupe, a status punopravne članice stekla je uoči organiziranja VII. izložbe Zemlje, ali zbog zabrane djelovanja grupe izložba nije održana.

Marina Baričević, Branka Frangeš Hegedušić, (Zagreb: ULUPUH 2007.)

rad u atelieru

Marina Baričević, Branka Frangeš Hegedušić, (Zagreb: ULUPUH 2007.)

životopis autorice iz prijavnog lista za ULUH

Kabinet za arhitekturu i urbanizam - Arhiv za likovne umjetnosti (HAZU); Arhiv Hrvatske udruge likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti (ULUPUH)

Predložak za dekorativnu tkaninu, 1954., crtež smeđom temperom. Rad nastao pod utjecajem i mentorstvom profesorice Branke Frangeš Hegedušić; Studentica: Vlasta Hegedušić, Akademija primijenjenih umjetnosti, Zagreb

 

objava restrospektine izložbe na kojoj autorica izlaže assemblage, radove na opremi knjige i tekstila, Press-Service, Zagreb, 1968. 

Izvor: Arhiv za likovne umjetnosti, Kabinet za arhitekturu i urbanizam