Buzić Ljubičić Rajna

— primijenjena umjetnica, grafička dizajnerica
(1943., Zagreb)

Primarno djeluje na području vizualnih komunikacija i fotografije. Obrazovanje započinje na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu na grafičkom odsjeku, a zatim na slikarskom odsjeku gdje pokazuje istančan senzibilitet za kolorizam. Nakon diplome 1968. posvećuje se fotografiji kojom se koristi pri oblikovanju grafičkih sadržaja. 1970-ih razvija niz rješenja u domeni vizualnih komunikacija. Tako osvajaju II. nagradu velikog javnog natječaja za logo slovenske tekstilne i modne industrije Almira Radovljica. Članica je Tima vizualne komunikacije koji osniva Boris Ljubičić. Od projekata na kojima sudjeluje najznačajniji je onaj za VIII. Mediteranske igre u kojem koristi fotografske i slikarske metode što utječe na tretman boja i vizualnu originalnost rada. Od 1987. radi u STUDIO INTERNATIONAL d.o.o. kao slobodni autor. Samostalni rad dolazi do izražaja na izložbenim plakatima “Željko Pušić: ručno tkanje” s kojima je predstavljena 1999. u publikaciji The European Design Annual.

Izlaganja, nagrade i priznanja

1979. - BIO 8, Ljubljana
1980. - 8. Međunarodno bijenale plakata, Varšava
1980. - Godišnja nagrada Vladimir Nazor za umjetnička ostvarenja na području likovnih i primijenjenih umjetnosti
1981. - ZGRAF 3 Zagrebačka izložba grafičkog dizajna s međunarodnim sudjelovanjem
1981. - BIO 9, Ljubljana

zatvori

Komentari o radu i metodologiji

1 - Suradnje i kolaborativni rad (Doprinos i utjecaj u sklopu tima ili kolektiva)
Suradnja sa Borisom kao Art direktorom i ostalim članovima tima me stavljala u sredinu tog procesa ili bolje reći između koncepta i tehničke realizacije

2 - Konceptualno i / ili izvedbeno najzreliji rad
Rad na dvije izložbe Željka Pušića su kompletni i sasvim autorski projekti

3 - Upotreba slikarskih/fotografskih metoda u grafičkom oblikovanju
Uporaba fotografije i boja, to je dosta utjecalo na projekt vizualnog identiteta VIII mediteranskih igara, Boris i ja smo po obrazovanju akademski slikari

4 - Utjecaji u vidu mentora/kolega/stranih uzora
Ne, toga nije bilo, bili smo sasvim originalni i svoji, sasvim usklađeni u timu, što potvrđuju i međunarodne nagrade, priznanja i objave. U sedamdesetima nije bilo ni dostupne literature…

5 - Metodologija za razvoj kompleksnijih grafičkih sadržaja i identiteta
Boris je to razradio, ali za svaki projekt, sasvim nanovo i različito

6 - Položaj žene i doprinos razvoju konceptualnih i izvedbenih materijala
Mi žene smo svakako u podređenom položaju kao i inače u društvu… paralelno slikanje u ulju na platnu apstraktnog stila je bilo malo utočište…

zatvori

English

Buzić Ljubičić Rajna applied artist and graphic designer
(1943, Zagreb)

She primarily works in the field of visual communication and photography. Starting her education at the Department of Graphic Arts at the Academy of Fine Arts in Zagreb, she continues her studies at the Department of Painting, where she displays a refined responsiveness to coloration. After graduating in 1968, she dedicates herself to photography, which helps her in designing graphical content. During the 1970s, Buzić Ljubičić develops a series of solutions in the domain of visual communication. Thanks to this, she wins the 2nd prize in a notable public tender for the design of the logotype of Almira Radovljica, a Slovenian textile and fashion industry. She acts as member of the Tim vizualne komunikacije (“Team for Visual Communication”) established by Boris Ljubičić. The most significant project she was involved in was spurred by the 8th Mediterranean Games, where she uses photographic and painting methods, which affects her treatment of colors and the visual originality of her work. Since 1987, she has worked at the STUDIO INTERNATIONAL Ltd. as a freelance author. Her independent work comes into its own on posters made by Buzić Ljubičić for the exhibition Željko Pušić: ručno tkanje (“Željko Pušić: Hand-weaving”), the former subsequently being published in the European Design Annual.

Exhibitions, awards and recognitions

1979 – Biennial of Design (BIO) 8, Ljubljana
1980 – 8 th International Poster Bienniale, Warsaw
1980 – Vladimir Nazor Annual Award for Artistic Accomplishments in the Field of Fine and Applied Arts
1981 – ZGRAF 3, the International Exhibition of Graphic Design and Visual Communications in Zagreb
1981 – BIO 9, Ljubljana

zatvori

razvoj ideje za vizualni identitet VIII. mediteranskih igara, 1977.-1979.

iz privatnog arhiva autorice

Centar za industrijsko oblikovanje (CIO) u Zagrebu, 1963. Cilj rada centra bio je razvoj metodologije industrijskog dizajna kao sastavnog dijela moderne proizvodnje. Na slici autorica sa kolegom i suprugom, Borisom Ljubičićem.

iz privatnog arhiva autorice

Izložba "Željko Pušić - ručno tkanje", razvoj ideje za plakat, pozivnicu, katalog i postav izložbe

Izložba "Željko Pušić - ručno tkanje", izložbeni materijali

Izložba "Željko Pušić - ručno tkanje", duplerica iz kataloga

Izložba "Željko Pušić - ručno tkanje", duplerica iz kataloga

Logo za dječju štednju “Polet” Splitska banka, 1984.

Logo za dječju štednju “Polet” Splitska banka, 1984.

Logo za dječju štednju “Polet” Splitska banka, 1984.

Plakati sportova VIII. mediteranske igre, Split 1979.

Plakati sportova VIII. mediteranske igre, Split 1979.

autorica pored rješenja sportskih plakata

Vizualni identitet ELCON, 1985. Art director: Boris Ljubičić, dizajn: Rajna Buzić-Ljubičić

logotip “a” - drugonagrađeni rad na javnom natječaju za alpsku, tekstilnu i modnu industriju «Almira», Radovljica 1973.

dizajn naslovnice knjige Goroslava Kellera Design - Dizajn, Vjesnik, 1975.; suradnja sa Borisom Ljubičićem

Buzić Ljubičić Rajna

— primijenjena umjetnica, grafička dizajnerica
(1943., Zagreb)

Primarno djeluje na području vizualnih komunikacija i fotografije. Obrazovanje započinje na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu na grafičkom odsjeku, a zatim na slikarskom odsjeku gdje pokazuje istančan senzibilitet za kolorizam. Nakon diplome 1968. posvećuje se fotografiji kojom se koristi pri oblikovanju grafičkih sadržaja. 1970-ih razvija niz rješenja u domeni vizualnih komunikacija. Tako osvajaju II. nagradu velikog javnog natječaja za logo slovenske tekstilne i modne industrije Almira Radovljica. Članica je Tima vizualne komunikacije koji osniva Boris Ljubičić. Od projekata na kojima sudjeluje najznačajniji je onaj za VIII. Mediteranske igre u kojem koristi fotografske i slikarske metode što utječe na tretman boja i vizualnu originalnost rada. Od 1987. radi u STUDIO INTERNATIONAL d.o.o. kao slobodni autor. Samostalni rad dolazi do izražaja na izložbenim plakatima “Željko Pušić: ručno tkanje” s kojima je predstavljena 1999. u publikaciji The European Design Annual.

razvoj ideje za vizualni identitet VIII. mediteranskih igara, 1977.-1979.

iz privatnog arhiva autorice

Centar za industrijsko oblikovanje (CIO) u Zagrebu, 1963. Cilj rada centra bio je razvoj metodologije industrijskog dizajna kao sastavnog dijela moderne proizvodnje. Na slici autorica sa kolegom i suprugom, Borisom Ljubičićem.

iz privatnog arhiva autorice

Izložba "Željko Pušić - ručno tkanje", razvoj ideje za plakat, pozivnicu, katalog i postav izložbe

Izložba "Željko Pušić - ručno tkanje", izložbeni materijali

Izložba "Željko Pušić - ručno tkanje", duplerica iz kataloga

Izložba "Željko Pušić - ručno tkanje", duplerica iz kataloga

Logo za dječju štednju “Polet” Splitska banka, 1984.

Logo za dječju štednju “Polet” Splitska banka, 1984.

Logo za dječju štednju “Polet” Splitska banka, 1984.

Plakati sportova VIII. mediteranske igre, Split 1979.

Plakati sportova VIII. mediteranske igre, Split 1979.

autorica pored rješenja sportskih plakata

Vizualni identitet ELCON, 1985. Art director: Boris Ljubičić, dizajn: Rajna Buzić-Ljubičić

logotip “a” - drugonagrađeni rad na javnom natječaju za alpsku, tekstilnu i modnu industriju «Almira», Radovljica 1973.

dizajn naslovnice knjige Goroslava Kellera Design - Dizajn, Vjesnik, 1975.; suradnja sa Borisom Ljubičićem